Ống kính lấy nét laser GaAs Co2

Giá bán : 0 VNĐ
Mô tả :

GaAs Co2 laser ống kính Tiêu Cự, được sử dụng cho máy khắc laser co2, máy cắt laser co2

Tìm kiếm

Video công nghệ cơ khí

GaAs Co2 laser ống kính Tiêu Cự, được sử dụng cho máy khắc laser co2, máy cắt laser co2

Ống kính lấy nét laser GaAs Co2

Đường kính

Độ dài tiêu cự

Độ dày cạnh

Structer 

Vật chất

mm

inch

mm

inch

mm

inch

 

GaAs

12

0,47

50,8

2

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

15

0,59

38,1

1,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

50,8

2

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

63,5

2,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

75

3

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

101,6

4

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

127

5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

190,5

7,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

18

0,71

38,1

1,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

50,8

2

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

63,5

2,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

75

3

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

101,6

4

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

127

5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

190,5

7,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

19,1

0,75

38,1

1,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

50,8

2

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

63,5

2,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

75

3

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

101,6

4

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

127

5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

190,5

7,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

20

0,79

38,1

1,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

50,8

2

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

63,5

2,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

75

3

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

101,6

4

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

127

5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

190,5

7,5

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

25,4

1,00 

50,8

2

2

0,08

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

38,1

1,5

127

5

7,77

0,31

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

190,5

7,5

7,77

0,31

plano-lồi, Meniscus

GaAs

 

 

Chat với chúng tôi