Đầu laser và gương gắn kết

Giá bán : 0 VNĐ
Mô tả :

Đầu laser và gương gắn kết, được sử dụng cho máy khắc laser co2, máy cắt laser co2,

Tìm kiếm

Video công nghệ cơ khí

Đầu laser và gương gắn kết, được sử dụng cho máy khắc laser co2, máy cắt laser co2,

 

Đầu laser

1.

Đối với ống kính 20mmdia

   Gương 20mmdia

 

2

Đối với ống kính 20mmdia

   25mmdia gương

 

3.

Đối với ống kính 25mmdia

   Gương 30mmdia

 

Gắn gương

1

Đối với gương 20mm

 

2.

Cho 25mm dia gương

 

3.

Đối với gương soi 30mm

 

 

Chat với chúng tôi