CUNG CẤP ĐIỆN LASER RECI CO2

Giá bán : 0 VNĐ
Mô tả :

RECI CO2 LASER CUNG CẤP ĐIỆN: sử dụng cho RECI ống laser co2, được sử dụng cho máy khắc laser co2, máy cắt laser co2 dy10 80w 90w dy13 100w 130w 150w 180

Tìm kiếm

Video công nghệ cơ khí

RECI CO2 LASER POWER CUNG CẤP: sử dụng cho ống laser co2 RECI, được sử dụng cho máy khắc laser co2,

Máy cắt laser co2 dy10 80 wát 90 wát dy13 100 wát 130 wát dy20130w 150 wát 180 wát

Số mô hình

Cung cấp năng lượng

Đối với Reci Co2 Glass Laser Tube

Sự bảo đảm

tháng

DY10

s2 z2 W2

12

DY13

s4 z4 W4

12

DY20

s6 z6 W6, s8 z8 W8

12

 

Chat với chúng tôi