Hiển thị tất cả 4 kết quả

600.000.000 
    Nguồn laser Raycus 1000W
  • Tấm Carbon ≤12mm Oxygen 
  • Thép không gỉ ≤5mm Nitrogen/ Oxygen
    800.000.000 
      Nguồn laser Raycus 1500W
    • Tấm Carbon ≤16mm Oxygen 
    • Thép không gỉ ≤6mm Nitrogen/ Oxygen
      270.000.000 
        Nguồn laser Raycus 500W
      • Tấm Carbon ≤6mm Oxygen 
      • Thép không gỉ ≤3mm Nitrogen/ Oxygen
        400.000.000 
          Nguồn laser Raycus 750W
        • Tấm Carbon ≤8mm Oxygen 
        • Thép không gỉ ≤4mm Nitrogen/ Oxygen