Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Điện cực, Bép cắt Plasma Consumables Hypertherm
Điện cực Electrode Max 200 và HT2000

Hypertherm Max 200

 Shield 020566 200A, Shield 020618 100A, Shield 020424 200A, Shield 020448 100A, Shield 020688 40A, Shield Cap 020423, Gouging Shield 020485 200A,

Nozzle 020605 200A, Nozzle 020616 100A, Nozzle 020608 Air 200A, Nozzle 020611 100A, Nozzle 020612, Gouging Nozzle 020615 200A,

Swirl Ring 020604 200A, Swirl Ring 020617, Swirl Ring 020607 100A/200A, Swirl Ring 020613 40A,

Water tube 020963, Torch Body 120584,

Electrode 020414, Electrode 020415, Electrode 220021 Air.