Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Điện cực, Bép cắt Plasma Consumables Hypertherm
Phụ kiện consumable Max 200 và HT2000

220021_Electrode_for_Hypertherm_Max200

Electrode 020414, Electrode 020415, Electrode 220021 Air.

Electrode 020664, Electrode 020415, Electrode 120547,

Electrode 120667, Electrode 120178