Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Điện cực, Bép cắt Plasma Consumables Hypertherm
Phụ kiện Shield consumable MAX200, HT2000

020424_Shield_for_Hypertherm_Max200_HT2000

Shield Cap 020424 200A, Shield Cap 020448 100A, Shield Cap 020688 40A

Shield 020566 200A, Shield 020618 100A,

Shield 020424 200A, Shield 020448 100A, Shield 020688 40A

Shield Cap 020423, Gouging Shield 020485 200A