Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Động cơ DC, AC Motor Servo Driver
Thanh trượt , con trượt PMI-AMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model No. External dimension Carriage dimension
Height
H
Width
W
Length
L
W2

H2

B

C

S × l L1 T T1 N G K d1 Grease Nipple
MSA 15A

24

47 56.3 16 4.2 38 30 M5 × 11 39.3 7 11 4.3 7 3.2 3.3 G-M4
MSA 20A
MSA 20LA
30 63 72.9
88.8
21.5 5 53 40 M6 × 10 51.3
67.2
7 10 5 12 5.8 3.3 G-M6
MSA 25A
MSA 25LA

36

70 81.6
100.6
23.5 6.5 57 45 M8 × 16 59
78
11 16 6 12 5.8 3.3 G-M6
MSA 30A
MSA 30LA
42 90 97
119.2
31 8 72 52 M10 × 18 71.4
93.6
11 18 7 12 6.5 3.3 G-M6
MSA 35A
MSA 35LA

48

100 111.2
136.6
33 9.5 82 62 M10 × 21 81
106.4
13 21 8 11.5 8.6 3.3 G-M6
MSA 45A
MSA 45LA
60 120 137.7
169.5
37.5 10 100 80 M12 × 25 102.5
134.3
13 25 10 13.5 10.6 3.3 G-PT1/8

 

Model No. External dimension Carriage dimension
Height
H
Width
W
Length
L
W2

H2

B

C

S × l L1 T T1 T2 N G K d1 Grease Nipple
MSA 15E 24 47 56.3 16 4.2 38 30 M5 × 7 39.3 7 11 7 4.3 7 3.2 3.3 G-M4
MSA 20E
MSA 20LE
30 63 72.9
88.8
21.5 5 53 40 M6 × 10 51.3
67.2
7 10 10 5 12 5.8 3.3 G-M6
MSA 25E
MSA 25LE
36 79 81.6
100.6
23.5 6.5 57 45 M8 × 10 59
78
11 16 10 6 12 5.8 3.3 G-M6
MSA 30E
MSA 30LE
42 90 97
119.2
31 8 72 52 M10 × 10 71.4
93.6
11 18 10 7 12 6.5 3.3 G-M6
MSA 35E
MSA 35LE
48 100 111.2
136.6
33 9.5 82 62 M10 × 13 81
106.4
13 21 13 8 11.5 8.6 3.3 G-M6
MSA 45E
MSA 45LE
60 120 137.7
169.5
37.5 10 100 80 M12 × 15 102.5
134.3
13 25 15 10 13.5 10.6 3.3 G-PT 1/8
MSA 55E
MSA 55LE
70 140 161.5
199.5
43.5 13 116 95 M14 × 17 119.5
157.5
19 32 17 11 13.5 8.6 3.3 G-PT 1/8
MSA 65E
MSA 65LE
90 170 199
253
53.5 15 142 110 M16 × 23 149
203
21.5 37 23 19 13.5 8.6 3.3 G-PT 1/8

 

Model No. External dimension Carriage dimension
Height
H
Width
W
Length
L
W2

H2

B

C

S × l L1 T N G K d1 Grease Nipple
MSA 15S 28 34 56.3 9.5 4.2 26 26 M4 x 5 39.3 7.2 8.3 7 3.2 3.3 G-M4
MSA 20S
MSA 20LS
30 44 72.9
88.8
12 5 32 36
50
M5 x 6 51.3
67.2
8 5 12 5.8 3.3 G-M6
MSA 25S
MSA 25LS
40 48 81.6
100.6
12.5 6.5 35 35
50
M6 x 8 59
78
10 10 12 5.8 3.3 G-M6
MSA 30S
MSA 30LS
45 60 97
119.2
16 8 40 40
60
M8 x 10 71.4
93.6
11.7 10 12 6.5 3.3 G-M6
MSA 35S
MSA 35LS
55 70 111.2
136.6
18 9.5 50 50
72
M8 x 12 81
106.4
12.7 15 11.5 8.6 3.3 G-M6
MSA 45S
MSA 45LS
70 86 137.7
169.5
20.5 10 60 60
80
M10 x 17 102.5
134.3
16 20 13.5 10.6 3.3 G-PT1/8
MSA 55S
MSA 55LS
80 100 161.5
199.5
23.5 13 75 75
95
M12 x 16 119.5
157.5
18 21 13.5 8.6 3.3 G-PT1/8
MSA 65S
MSA 65LS
90 126 199
253
31.5 15 76 70
120
M16 x 20 149
203
23 19 13.5 8.6 3.3 G-PT1/8