Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Động cơ DC, AC Motor Servo Driver
Vit me bi HIWIN, ABBA trục vít me

specification list (SFI and DFI): 
1605-4,1610-3,2005-4,205T-4,2505-4,3205-4,3210-4,4005-4,4010-4,5010-4,6310-4,8010-4


specification list (SFU and DFU) 
1605-4,1610-3,2005-4,2505-4,2510-4,3205-4,3210-4,4005-4,4010-4,5010-4,6310-4,8010-4, 2505-5,2510-2.5,3205-5,3206-5,3208-5,3210-5,3220-2.5,4005-5,4010-5,4020-2.5,5010-5,5020-2.5,6310-5,6320-2.5,8010-5,8020-5,8020-7.5


specification list SFE 
1616-3,1616-6,1632-3,1632-6,2020-3,2020-6,2040-3,2040-6,2525-3,2525-6,2550-3,2550-6,3232-3,3232-6,3264-3,3264-6,4040-3,4040-6,5050-3,5050-6