Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Thiết bị Hàn Cắt ESAB Machine
Mỏ cắt Plasma PT38
Ordering information  
PT 38, 7.6 m 0558006786
PT 38, 15 m 0558006787
Nozzle, 90A 0558007680
Nozzle, 60A 0558008417
Nozzle, 40A drag 0558007682
Nozzle gouging 90A 0558007681
Nozzle gouging 60A 0558008588
Electrode 0558005220
Insulator PC900 0558005217
Insulator PC1600 0558004870
Heat shield, CE 0558008094
Heat shield gouging 90A 0558008186
Heat shield gouging 60A 0558008591
Stand off guide 90A 0558006614
Stand off guide 60A 0558008592
PT 38 torch head 0558006789
O-ring lubricant 0558000443