Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Động cơ DC, AC Motor Servo Driver
Đông cơ điều khiển AC motor servo Panasonic

+ Name/Tên…….: MOTOR SERVO AND DRIVVER

+ Model/Ký hiệu..: .....

+ Origin/Hãng….: MITSUBISHI

+ Year/năm…….:  NEW

+ Price/giá thành.: Call

+ Công ty Cổ phần Vinamec

+ www.vinamec.com.vn

+ Info@vinamec.com.vn

.............----+++---.............

 

 

 

 

 

MR-J3 Series:

HF-MP13/HF-KP13

MR-J3-10A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

HF-MP13/HF-KP13

 

MR-J3-10A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

HF-MP23/HF-KP23

 

MR-J3-20A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

HF-MP43/HF-KP43

 

MR-J3-40A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

HF-MP73/HF-KP73

 

MR-J3-70A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

HF-SP52

 

MR-J3-60A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS4

HF-SP102

 

MR-J3-100A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS4

HF-SP152

 

MR-J3-200A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS4

HF-SP202

 

MR-J3-200A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS5

HF-SP352

 

MR-J3-350A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS5

HF-SP502

 

MR-J3-500A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS5

HF-SP702

 MR-J3-700A/B

MR-J3CN1

MR-J3ENSCBL5M-L

MR-PWCNS3