Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Động cơ DC, AC Motor Servo Driver
Truyền dẫn điều khiển động cơ AC Servo Driver Mitsubishi

+ Name/Tên…….: MOTOR SERVO AND DRIVVER

+ Model/Ký hiệu..: MR-E...

+ Origin/Hãng….: MITSUBISHI

+ Year/năm…….:  NEW

+ Price/giá thành.: Call

+ Công ty Cổ phần Vinamec

+ www.vinamec.com.vn

+ Info@vinamec.com.vn

.............----+++---.............

 

 

 

 

 

 

1. MR-E Series:

HF-KE13W1-S100

MR-E-10A-KH003

MR-ECN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

MR-ECNP1-B

MR-ECNP2-B

 

HF-KE23W1-S100

MR-E-20A-KH003

MR-ECN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

MR-ECNP1-B

MR-ECNP2-B

 

HF-KE43W1-S100

MR-E-40A-KH003

MR-ECN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

MR-ECNP1-B

MR-ECNP2-B

 

HF-KE73W1-S100

MR-E-70A-KH003

MR-ECN1

MR-J3ENCBL5M-A1-L

MR-PWS1CBL2M-A1-L

MR-ECNP1-B

MR-ECNP2-B

 

HF-SE52JW1-S100

MR-E-70A-KH003

MR-ECN1

MR-ESCBL5M-L

MR-PWCNS4

MR-ECNP1-B

MR-ECNP2-B

 

HF-SE102JW1-S100

MR-E-100A-KH003

MR-ECN1

MR-ESCBL5M-L

MR-PWCNS4

MR-ECNP1-B

MR-ECNP2-B

 

HF-SE152JW1-S100

MR-E-200A-KH003

MR-ECN1

MR-ESCBL5M-L

MR-PWCNS4

MR-ECNP1-B1

MR-ECNP2-B1

 

HF-SE202JW1-S100

MR-E-200A-KH003

MR-ECN1

MR-ESCBL5M-L

MR-PWCNS5

MR-ECNP1-B1

MR-ECNP2-B1

 

 

2. MR-J2S Series:

MR-J2S-10A/B

HC-KFS13/MFS13

MR-J2CN1

MR-JCCBL5M-L

MR-PWCNK1

 

MR-J2S-20A/B

HC-KFS23/MFS23

MR-J2CN1

MR-JCCBL5M-L

MR-PWCNK1

 

MR-J2S-40A/B

HC-KFS43/MFS43

MR-J2CN1

MR-JCCBL5M-L

MR-PWCNK1

 

MR-J2S-60A/B

HC-SFS52

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS1

 

MR-J2S-70A/B

HC-KFS73/MFS73

MR-J2CN1

MR-JCCBL5M-L

MR-PWCNK1

 

MR-J2S-100A/B

HC-SFS81

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS1

 

MR-J2S-100A/B

HC-SFS102

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS1

 

MR-J2S-200A/B

HC-SFS152

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS1

 

MR-J2S-200A/B

HC-SFS202

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS2

 

MR-J2S-350A/B

HC-SFS352/RFS203

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS2

 

MR-J2S-500A/B

HC-SFS502/RFS503

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS2

 

MR-J2S-700A/B

HC-SFS702

MR-J2CN1

MR-JHSCBL5M-L

MR-PWCNS3