Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Điện cực, Bép cắt Plasma Consumables Hypertherm
Điện cực bép cắt Plasma Hypertherm

 

+ Name/Tên…….: CONSUMABLE PLASMA HYPERTHERM

+ Model/Ký hiệu..: ......

+ Origin/Hãng….: Hypertherm-USA

+ Year/năm…….:  NEW

+ Price/giá thành.: Call

+ Công ty Cổ phần Vinamec

+ www.vinamec.com.vn

+ Info@vinamec.com.vn

.............----+++---............