Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh : 0904978966  
Kỹ thuật: 0934229896  
vinamecjsc@gmail.com
 
 
 
Van,Bơm công nghiệp Industrial valves, pumps
Thiết bị công nghiệp Alfalaval -Swenden

+ Name/Tên…….: Industry Equipment

+ Model/Ký hiệu..: Catalog…….

+ Origin/Hãng….: Aseptomag - Switzerlan

+ Year/năm…….:  NEW

+ Price/giá thành.: Call

+ Công ty Cổ phần Vinamec

+ www.vinamec.com.vn

+ Info@vinamec.com.vn

.............----+++---.............

 

 

 

 

www.alfalaval.com/products-and-solutions/industries/pages/industries.aspx